Иднината е приватна

Проектот ИДНИНАТА Е ПРИВАТНА е првиот проект на ПРЕСВРТ. Проектот е театарска претстава, во чијшто фокус е темата на иднината, која ќе биде обработена низ две перспективи: психолошка, која се однесува на приватноста и економска, која се однесува на процесот на приватизација.

Дали човековата приватност ќе исчезне под влијанието на социјалните мрежи или ќе може да се сочува? Кој е нашиот идентитет во сајбер просторот, а кој кога сме сами дома или со блиските? Дали во иднината ќе постојат влади или приватните корпорации ќе го преземат општественото раководење? Ќе постои ли државната сопственост како концепт или сè што знаеме ќе им припаѓа на приватните поединци? Ова се само дел од прашњата кои претставата ИДНИНАТА Е ПРИВАТНА ќе ги истражува.

Фазата во која се наоѓа проектот е претпродукциска: анализа на научни и литерарни материјали, разработка на продукциски план, режисерско конципирање, како и подготовка за спроведување на истражување со испитаници на гореспоменатите теми.

Фотографија: Марјан Петковски @petkovskiot

Целта на овој проект е преку истражувачки, театарски процес, да продуцира театарска претстава во која ќе се претстават поблиската и подалечната иднина за човекот, под влијание на експанзивноста на технолошкиот развој, медицинските достигнувања, политичките предвидувања, економијата… Од друга страна пак, овој предлог проект има за цел да ја спореди актуелната општествена состојба на Република Северна Македонија со други општествени состојби од светот во кои, можеби, иднината веќе пристигнала. Следните фази на проектот ќе бидат редовно објавувани на нашата веб страна.


%d bloggers like this: