Поддржи нѐ


Пресврт е отворен за соработка со други индивидуи, здруженија, организации и компании, како и било кои други физички или правни лица, заинтересирани да придонесат кон развојот на вонинституционалната театарска средина.

За непрекинат развој на Пресврт, идеите и концептите кои ќе се развиваат, Ве охрабруваме да нè поддржите. Вашата поддршка можете да ја изразите преку некој од следниве начини:

  • Директна донација на нашата жиро-сметка (пишете ни на presvrtinfo@gmail.com за да ви ги испратиме деталите);
  • Донација во друга материјална форма;
  • Спонзорство и/или покровителство преку еден пакетите што можете да ги добиете по контактирање од ваша страна;
  • Маркетинг и медиумска покриеност;
  • Волонтирање за време на настани за кои ќе се отвораат соодветни повици;
  • Идеи, сугестии, совети и препораки;

    Доколку ја препознавте Вашата поддршка за нас, контактирајте нè на presvrtinfo@gmail.com
%d bloggers like this: